Allmänna Villkor

Genom din beställning förklarar du att du överensstämmer med våra leverans- och betalningsvillkor. Om du av misstag råkar få varor som du inte beställt måste du rapportera det till Dreadshop. Eventuella felaktigheter orsakade av Dreadshop måste rapporteras direkt till Dreadshop.

DEFINITIONER

1.1. Säljande partern är Dreadshop som ingår i Dreads & Braids i Roelefarendsveen, Nederländerna.
1.2. Kund är den person i vems namn varor samt tjänster beställs och betalas.
1.3. Avtal på avstånd: ett avtal där en företagare använder sig av ett organiserat system för försäljning av produkter och/eller tjänster på avstånd. För att sluta ett avtal används en eller flera olika tekniker f’ör kommunikation på avstånd.
1.4 Tekniiken som används för kommunikation på avstånd: Ett medel som används för att sluta ett avtal utan att säljande partenr och kunden befinner sig i samma rum.
1.5 Betänketid: tidsperioden som kunden kan använda sig av ångerrätten.
1.6 Ångerrätt: möjlighet för kunden att bryta avtalet på avstånd inom betänketiden. 

Genom din beställning förklarar du att du överensstämmer med våra leverans- och betalningsvillkor. Om du av misstag råkar få varor som du inte beställt måste du rapportera det till Dreadshop. Eventuella felaktigheter orsakade av Dreadshop måste rapporteras direkt till Dreadshop.

DREADSHOP

2.1 Dreadshop tillhör Dreads & Braids och är beläget på adressen Lasso-Zuid 15 B i Roelofarendsveen i Nederländerna.
2.2. Handelskammarnummer (KvK i Nederländerna) 34209391, Momsregistreringsnummer NL175145799
2.3, Vi finns tillgängliga måndag - fredag mellan 8.45-12.30 och 13.00-17.00 på telefonnummer 0031-71-3018107. Kontakta oss på e-post-adresserna orders@dreadshop.com.

TILLÄMPLIGHET

3.1 Villkoren tillämpas på alla offerter, beställningar, godkännade av de nämda och på Dreadshops leveranser och övriga verksamheter.

ÄNDRINGAR

4.1 Änderingar i avtalet eller avvikelser av de här allmäna villkoren är endast giltiga Dreadshop och kunden via e-post, kommit överens om det.

PRISER OCH BETALNING

5.1 I alla priser ingår moms.
5.2 Det går att betala i förväg via IDEAL, överföring eller via kreditkort.
5.3 Betaling av det överenskomna priset ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställningen har gjorts.

LEVERANS

6.1 Efter att produkten betalats skickas den så snabbt som möjligt, dock senast 3 arbetsdagar efter betalning, via vårt transportföretag. Ett undantag är när det gäller skräddarsydda produkter. Angående leverans av det kommunicerar Dreadshop med kunden via e-post.
6.2 Dreadshop är inte ansvarig för försvinnande av försändelser från transportföretaget ellen någon annan skada som orsakats av transporten.
6.3 Vid betalning uppger kunden hans/hennes beställningsnummer.
6.4. Dreadshop strävar att ha så mycket som möjligt av sina produkter på lager men kan inte undvika helt att en viss produkt är tillfälligt utsåld. Om produkten inte går att leverera mer och kunden inte vill ha en ersättningsprodukt, för vi över köpesumman till kunden inom 10 arbetsdagar. Kunden blir informerad angående det.
6.5. Flera av Dreadshops produkter är handgjorda. Mått, tjocklek, längd och vikt kan därför avvika lite från definitionen.  
6.6 Dreadshop ansvarar inte för import och tull-rättigheter när det gäller import från länder utanför EU. Om du beställt en vara utanför EU är det din plikt att själv kontrollera vad för regler som gäller vid import till det landet.

FORCE MAJEURE:

7.1 Vi talar om Force Majeure när det gäller verksamheter som pga omständigheter utanför Dreadshops kontroll inte kan utföras som tex, brand, vattenskador, översvämning, arbetsskada. Det ovanstålende gäller inte endast för verksamheter hos Dreadshop utan även när det gäller tredje part som tex leverantörer till dreadshop eller lager under transport, även om det inte sker av Dreadshop själva, när det gäller omständigheter där Dreadshop inte har nålgon kontroll över.
7.2 Om leveranstiden pga Force Majeure blir mer än en månad, kan beställningen/uppdraget annuleras. Dreadshop betalar tillbaka hela köpesumman till kunden.

UPPHÄVANDE/RETUR

8.1 Vid köp av varor och produkter har kunden möjligheten att upphäva köpet inom 7 arbetsdagar (utan förklaring). Tidsperioden ingålr samma dag som kunden har erhålllit varorna. Under tiden ska kunden vara varsam om produkten och förpackningen. Han/hon ska endast öppna paketet om han/hon behöver det för att kunna avgöra om han/hon vill behållla produktent eller ej. Om han/hon väljer att använda sig av ångerrätten ska han/hon skicka tillbaka produkten till Dreadshop med alla tillbehör och förpackning i samma skick som han/hon erhålllit produkten. Produkten skickas tillbaka enligt Dreadshops rimliga och tydliga instruktioner.
8.2 Efter erhålllande av Dreadshops produkter har kunden 30 dagar på sig att skicka tilllbaka produkten.
8.3 Skräddarsydda produkter som till exempel Krulldreads och Dreadfalls gålr ej att returnera och faller inte under ångerrätten.
8.4 Returnera produkter går bra under följande villkor:

  • Produkten är oanvänd och i orginalförpackning.
  • Det finns en kopia av returneringsförsändelse i förpackningen.
  • Inom 30 dagar efter mottagandet av beställningen.
  • Förfrågan om returnering måste göras via kundkontot på webbsidan.
  • När förfrågan om returrnering är bekräftad kan du skicka tillbaka varorna.
  • Försändelsekostnaderför att skicka tillbaka varorna är för kundens egen räkning.
  • Om du vill ha andra varor istället för de som du vill skicka tillbaka måste du göra en ny beställning.

8.5. Försändelsekostnaderna för returen är för kundens räkning.
8.6 Vid en returnering av produkter överför Dreadshop köpesumman inom 10 arbetsdagar.
8.7 Om produkten skickas tillbaka till Dreadshop på grund av att  kunden har uppgivit felaktiga uppgifter är Dreadshop inte skyldig att ersätta transportkostnaderna.

DREADSHOPS ERJUDANDEN

9.1 Dreadshop har regelbundet olika  rabatterbjudanden. Kunden kan genom användning av rabattkoder få tillgång till dessa erbjudanden.
9.2 Per beställning kan man använda endast en rabattkod. Att använda flera rabattkoder för samma beställning är inte tillåtet. Om det ändå skulle hända, annulerar Dreadshop beställningen och överför eventuell betalning åter till kunden.

SKADA OCH FÖRLUST AV SKICKADE BESTÄLLNINGAR

10.1 Risken för skada och förlust står Dreadshop för fram tills att produkten nått kunden eller representant som Dreadshop har kännedom om, om inte annat är överenskommet.
Skulle varan bli skadad eller försvinna, meddela då Dreadshop så att Dreadshop kan  hitta en passande lösning.

DISCLAIMER, JURISDIKTION OCH ÄNDRINGAR

11.1 Dreadshop ger iinga förklaringar eller garantier angående åtgärder, innehåll, material och produkter som visas på den här webbsidan. Användande av den här webbsiidan sker på egen risk.
11.2 Dreadshop garanterar inte att e-post eller annan kommunikation som kommer från den här webbsida är helt fritt från virus eller innehåller skadliga komponenter. Vi är ej ansvariga för några skador, i vilken form som helst, som har erhållits genom användning av den här webbsidan.
11.3 När du besöker Dreadshop stämmer du överens med den här webbsidans allmäna villkor.
11.4 Vi förbehåller oss rätten till ändringar på vår webbsida, vår vision och våra allmäna villkor.

KLAGOMÅL

12.1 Klagomål angående överenskommelsen måste ,inom rimlig tid, med en tydlig och fullständig beskrivning, skickas till Dreadshop efter att kunden konstaterat ofullkomligheter. Det kan skickas via e-post till orders@dreadshop.nl
12.2 Dreadshop svarar inom 10 arbetsdagar efter erhållande av klagomål. Om ett klagomål förutsebar behöver mer tid än 10 arbetsdagar skickar Dreadshop en bekräftelse med mottagande datum och en indikation när kunden kan förvänta sig ett svar.
12.3 Om en produkt returneras pga klagomål måste produkten skickas tillbaka inom 7 arbetsdagar efter överenskommelsen, om inte annat avtalats. Om kunden redan har använt dreadsen ska dessa tvättas innan de skickas tillbaka.