Dollylocks

Dollylocks

pr. side
 1. Dollyocks Nylon Thread Spool
  Dollyocks Nylon Thread Spool
  Fra 148,99 kr
 2. Dollylocks Dreadlock Detox Kit
  Dollylocks Dreadlock Detox Kit
  Fra 178,99 kr
 3. Dollylocks Conditioning Oil
  Dollylocks Conditioning Oil
  Fra 200,99 kr
 4. Dollylocks Tightening Gel
  Dollylocks Tightening Gel
  Bedømmelse:
  70%
  Fra 282,99 kr
 5. Dollylocks “Dry shampoo” Locking Powder
  Dollylocks “Dry shampoo” Locking Powder
  Fra 208,99 kr
 6. Dollylocks Shampoo Bar
  Dollylocks Shampoo Bar
  Fra 208,99 kr
 7. Dollylocks Mesh Bag
  Dollylocks Mesh Bag
  22,99 kr
 8. Dollylocks Refreshening Spray
  Dollylocks Refreshening Spray
  Fra 185,99 kr

pr. side